10.00 €

Svadbarska korpa

Proizvod je cilindričnog oblika.